skip to Main Content

Wij werken graag voor particuliere en klein-zakelijke opdrachtgevers. Omdat het ontwerp- en bouwproces steeds complexer is geworden vinden we het belangrijk onze opdrachtgevers te kunnen ontzorgen.

De nodige vergunningen, het wijzigen van bestemmingsplannen, planuitwerking, bouwvoorbereiding en begeleiding bij de uitvoering: al deze schakels in het proces vragen om de juiste aandacht en kennis.

Onze werkzaamheden variëren van het maken van een (schets-)ontwerp, de uitvoeringstekeningen, de bouwdetailtekeningen, het bestek, de bouwaanvraag, de organisatie van de aanbesteding tot en met de bouwbegeleiding, de oplevering en de nazorg.

Technische voorzieningen en duurzame ingrepen zoals elektrische installatie, watervoorziening, riolering, ventilatie en warmte/koeling worden in het ontwerp meegenomen. Tevens verzorgen wij het ontwerp van de badkamer, de keuken en het verlichtingsplan.

Concreet kunnen wij het volgende voor u realiseren in projecten van nieuwbouw en verbouw, renovatie en restauratie:

• Aankoopbegeleiding
• Aanvraag bouw gerelateerde vergunningen
• Advies duurzaam bouwen
• Advies regelgeving
• Architectonisch ontwerp van verbouw- en nieuwbouw
• Badkamer- en keukenontwerp
• Bouwkundig tekenwerk
• Bouwkostencalculatie
• Bouwbegeleiding
• Berekenen daglicht, ventilatie, spuicapaciteit, energie prestatie
– coëfficient,   nagalm, brandoverslag en koudebrug
• Berekening van stichtings- en exploitatiekosten
• Bestekken en technische omschrijvingen
• Bouwkundig tekenwerk voor nieuwbouw en verbouw, alle fasen van
– bouwvoorbereiding en bouwuitvoering
• 3d modellen
• Gebouwinspecties, bouwkundig advies
• Inmeten en inmetingstekeningen
• Ontwerp lichtplan
• Presentaties 3d en maquettes
• Raming van bouwkosten
• Revisietekeningen
• Revit
• Schetsen
• Splitsing, verkoop- en verhuurtekeningen