skip to Main Content

BNA

Yolanda Buis Architect is lid van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. Het doel van de BNA is het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden.

In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden.

BNA-leden

staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
garanderen absolute vertrouwelijkheid;
aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA .

Voor meer informatie zie de website van de BNA